Za investitore

  • sarađujemo pri kupovini zemljišta, uređivanju pristupnih cesta, granica parcele, parceliranjem
  • sarađujemo prilikom pregovora za otkup zemljišta od opština na tenderima
  • sarađujemo pri postupku za pridobivanje građevinske dozvole