Usluge

  • velika ponuda nekretnina u Republici Srpskoj
  • besplatno razgledanje nekretnine
  • besplatno fotografisanje
  • besplatna reklama na našoj internet strani i u aktualnim časopisima
  • za vas se dogovaramo, sa potencijalnim prodavcem, oko razgledanja nekretnine i brinemo se za usklađivanje cijene imeđu kupca i prodavca.
  • pružamo pravnu podršku kod potpunog prijenosa vlasništva (kapara, kupoprodajni ugovor, upis u zemljišnu knjigu)
  • sastavljanje svih vrsta ugovora
  • posredovanje kod prodaje, kupovine, zamjene i iznajmljivanja
  • besplatne konsultacije u vezi prometa nekretnina
  • besplatne informacije putem elektronske pošte