Ako kupujete

  • provjeravamo pravo stanje nekretnine
  • surađujemo pri izboru nekretnine
  • pružamo savjete u vezi sa financijskom konstrukcijom kupovine i posredujemo prilikom podizanja bankovnog kredita
  • uređujemo upis u zemljišnu knjigu
  • provjeravamo pravno stanje nekretnine (vlasništvo, hipoteke, pravo upotrebe tuđe imovine, pristupi do zemljišta, građevinske i druge dozvole)